Rad psihologa u Edukacijsko rehabilitacijskom centru Sv.Josip Radnik, Čitluk usmjeren je na prikupljanje podataka kroz intervju s djetetom i roditeljima, opservaciju djeteta, opservaciju odnosa roditelj – dijete,  procjenu  i psihološku obradu korisnika odgovarajućim psihodijagnostičkim sredstvima te kontinuirano praćenje djetetovog razvoja u različitim područjima (psihomotorički, kognitivni,  socio- emocionalni  i spoznajni razvoj) kroz multidisciplinarni pristup. Sukladno tome, utvrđuje se potrebna podrška i planira individualni psihološki tretman.

Posao psihologa u našem centru uključuje psihološko osnaživanje korisnika, rad na prevenciji rizičnog ponašanja i modifikaciji ponašanja, pomoć u  prevladavanju različitih socio- emocionalnih teškoća i kognitivnih teškoća (pažnje i pamćenja, koncentracije, emocionalne samoregulacije, problema u učenju) te rad na usvajanju aktivnosti svakodnevnog/ samostalnog života kroz radionice.

Psiholog također sudjeluje u savjetodavnom radu i psihoedukaciji roditelja djece s teškoćama u razvoju kako bi na kvalitetan način razvili svoje roditeljske kompetencije i vještine te pronašli načine suočavanja s različitim životnim izazovima. Također, pomaže roditeljima u planiranju aktivnosti prema djetetu te rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija.

Rad psihologa u Edukacijsko rehabilitacijskom centru Sv.Josip Radnik, Čitluk usmjeren je na prikupljanje podataka kroz intervju s djetetom i roditeljima, opservaciju djeteta, opservaciju odnosa roditelj – dijete,  procjenu  i psihološku obradu korisnika odgovarajućim psihodijagnostičkim sredstvima te kontinuirano praćenje djetetovog razvoja u različitim područjima (psihomotorički, kognitivni,  socio- emocionalni  i spoznajni razvoj) kroz multidisciplinarni pristup. Sukladno tome, utvrđuje se potrebna podrška i planira individualni psihološki tretman.

Posao psihologa u našem centru uključuje psihološko osnaživanje korisnika, rad na prevenciji rizičnog ponašanja i modifikaciji ponašanja, pomoć u  prevladavanju različitih socio- emocionalnih teškoća i kognitivnih teškoća (pažnje i pamćenja, koncentracije, emocionalne samoregulacije, problema u učenju) te rad na usvajanju aktivnosti svakodnevnog/ samostalnog života kroz radionice.

Psiholog također sudjeluje u savjetodavnom radu i psihoedukaciji roditelja djece s teškoćama u razvoju kako bi na kvalitetan način razvili svoje roditeljske kompetencije i vještine te pronašli načine suočavanja s različitim životnim izazovima. Također, pomaže roditeljima u planiranju aktivnosti prema djetetu te rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija.