Fizioterapeut u Edukacijsko rehabilitacijskom centru Sveti Josip Radnik, Čitluk dodatno je educiran za Bobath terapiju kod djece. Bobath koncept ili neurorazvojni tretman/terapija (N. D. T.) je neurorazvojni pristup kod tretmana djece s cerebralnom paralizom i drugim bliskim neurološkim stanjima. Upućuje na probleme koji se mogu pojaviti kao rezultat oštećenja središnjeg živčanog sustava, a koji utječu na osobni senzomotorni, kognitivni, perceptivni, socijalni i emocionalni razvoj. Bobath terapeut ne koristi igračke kako bi odvratio pažnju djeteta od „prave vježbe“ nego igrajući se s njim uči ga pravilnom pokretu. Cilj terapije je omogućiti djetetu sudjelovanje u svakodnevnom životu, a dječja svakodnevnica je igra.

Prva godina života najintenzivnije je razdoblje rasta i razvoja u kojem se odvijaju najveće promjene u životu djeteta. Dijete se razvija psihički, fizički i mentalno, a taj je razvoj potrebno pažljivo pratiti radi pravovremenog prepoznavanja i liječenja eventualnih nepravilnosti. Stoga baby handling metoda koja se temelji na Bobath konceptu najčešće se definira kao pravilno postupanje s djetetom prilikom svakodnevnih životnih aktivnosti poput hranjenja, presvlačenja, držanja te podizanja i spuštanja. Osim što se baby handling-om facilitiraju normalni obrasci pokreta, također se inhibiraju abnormalni obrasci pokreta, uspostavlja normalan mišićni tonus i potiču voljni pokreti.

Baby handling usmjeren je na ključne točke tijela djeteta poput glave, kralježnice i zdjelice, putem kojih se postiže proprioceptivna stimulacija i motoričko učenje. Pri pravilnom postupanju s djetetom treba obratiti pažnju na to da su ruke djeteta uvijek ispred tijela, a većina pokreta djeteta treba uključivati rotaciju. Baby handling temelji se na teoriji da se pravilnim „rukovanjem“ s djetetom konstantno šalju informacije središnjem živčanom sustavu o pravilnim položajima tijela i obrascima kretanja, što pomaže psihomotornom razvoju djeteta.

Fizioterapeut u Edukacijsko rehabilitacijskom centru Sveti Josip Radnik, Čitluk dodatno je educiran za Bobath terapiju kod djece. Bobath koncept ili neurorazvojni tretman/terapija (N. D. T.) je neurorazvojni pristup kod tretmana djece s cerebralnom paralizom i drugim bliskim neurološkim stanjima. Upućuje na probleme koji se mogu pojaviti kao rezultat oštećenja središnjeg živčanog sustava, a koji utječu na osobni senzomotorni, kognitivni, perceptivni, socijalni i emocionalni razvoj. Bobath terapeut ne koristi igračke kako bi odvratio pažnju djeteta od „prave vježbe“ nego igrajući se s njim uči ga pravilnom pokretu. Cilj terapije je omogućiti djetetu sudjelovanje u svakodnevnom životu, a dječja svakodnevnica je igra.

Prva godina života najintenzivnije je razdoblje rasta i razvoja u kojem se odvijaju najveće promjene u životu djeteta. Dijete se razvija psihički, fizički i mentalno, a taj je razvoj potrebno pažljivo pratiti radi pravovremenog prepoznavanja i liječenja eventualnih nepravilnosti. Stoga baby handling metoda koja se temelji na Bobath konceptu najčešće se definira kao pravilno postupanje s djetetom prilikom svakodnevnih životnih aktivnosti poput hranjenja, presvlačenja, držanja te podizanja i spuštanja. Osim što se baby handling-om facilitiraju normalni obrasci pokreta, također se inhibiraju abnormalni obrasci pokreta, uspostavlja normalan mišićni tonus i potiču voljni pokreti.

Baby handling usmjeren je na ključne točke tijela djeteta poput glave, kralježnice i zdjelice, putem kojih se postiže proprioceptivna stimulacija i motoričko učenje. Pri pravilnom postupanju s djetetom treba obratiti pažnju na to da su ruke djeteta uvijek ispred tijela, a većina pokreta djeteta treba uključivati rotaciju. Baby handling temelji se na teoriji da se pravilnim „rukovanjem“ s djetetom konstantno šalju informacije središnjem živčanom sustavu o pravilnim položajima tijela i obrascima kretanja, što pomaže psihomotornom razvoju djeteta.