Stručni tim Edukacijsko rehabilitacijskog centra Sveti Josip Radnik, Čitluk čine ; logopedi, edukacijski rehabilitatori, socijalni radnici, psiholog, senzorni terapeut, fizioterapeut-bobath terapeut, pedagog, stručni suradnik.

Osposobljeni i kompetentni članovi stručnog tima odlikuje suradnja, komunikacija, interakcija s ciljem jačanja tima i razvijanja potencijala kod djece.