U našem centru  utemeljeno je Stručno tijelo za procjenu, praćenje i upućivanje djece prema Međunarodnoj klasifikaciji funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja (MKF model). Ovim novim medicinsko – socijalnim pristupom stavlja se naglasak na djetetove mogućnosti, sposobnosti, interese i čimbenike okruženja, ne zanemarujući pri tom razvojne specifičnosti te se planira podrška koja će dovesti do više razine uključenosti djeteta i obitelji u društvo.

Cijeli proces za procjenu, praćenje i upućivanje djece s teškoćama prati tim stručnjaka: logoped, edukacijski rehabilitator, psiholog i socijalni radnik.

Stručno tijelo izvršava upis djeteta u registar nakon dobivene potpisane suglasnosti roditelja/skrbnika, koordinira proces procjene i stručne podrške zajedno s koordinatorima iz odgojno-obrazovnog, zdravstvenog sektora te sektora socijalne zaštite svih ustanova na području Hercegovačko-neretvanske županije. Uz kontinuirano prikupljanje podataka, a najviše šest mjeseci, Stručno tijelo izdaje preporuke na temelju kojih se izrađuje Osobno usmjereni plan podrške djeteta i obitelji na osnovu Priručnika za izradu osobno usmjerenog plana podrške i Smjernica za procjenu, praćenje i upućivanje djece s teškoćama u razvoju.

Osobno usmjereni plan podrške obuhvaća sva područja djetetova života te preporuke za svako od tih područja: prirodno okruženje (dom), vrtić/škola, terapije u koje je dijete uključeno (logoped, psiholog, edukacijski rehabilitator, liječnici…), slobodne aktivnosti (tečaj, trening i sl.).

Stručno tijelo kontinuirano prati razvoj djeteta na godišnjoj razini kroz pisanu komunikaciju s koordinatorima za procjenu djece, ustanovama, organizacijama i svim stručnjacima u čije je usluge dijete uključeno, s tim da se osobni plan podrške na godišnjoj razini može proširivati ili izmjenjivati.

Nakon što dijete uđe u proces procjene, sustavno se prati do petnaeste godine života te se, ukoliko u roku od godine dana nije bilo promjena, zaključuje proces procjene donošenjem završnog nalaza i mišljenja s preporukama o daljnjoj podršci i zaštiti djeteta i obitelji.

Potreba za novim načinom procjene i praćenja djece prepoznata je od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi te Ministarstva odgoja i obrazovanja HNŽ-a te ova reforma i donošenje novog Pravilnika o procjeni, praćenju i upućivanju djece s teškoćama,  Hercegovačko – neretvansku županiju čini prvom županijom koja je prepoznala značaj sustavne podrške koja će biti u službi poboljšanja kvalitete života djeteta i obitelji.