Iza svakog djeteta koji vjeruje u sebe, stoji roditelj koji je vjerovao prvi.

Rad edukacijskog rehabilitatora temelji se na ranom poticanju razvojnih vještina motorike, kognitivnih sposobnosti, socio-emocionalnog razvoja te brige o sebi od najranije dobi. Cilj rehabilitacije je poticanje pravilnog razvoja i sprječavanje eventualnih posljedica oštećenja. Rad je popraćen didaktičkim materijalom čijom korištenjem dijete dobiva što više poticaja za napredak u razvoju.

Zadaća edukacijskog rehabilitatora je pružanje podrške, pristupanje i individualan rad prilagođen svakom djetetu s različitim vrstama teškoća, intelektualnih teškoće, poremećaja iz spektra autizma, različitih sindroma, cerebralne paralize, poremećaja u ponašanju, teškoća učenja te višestrukih teškoća. Uz rad s djetetom razvijeno je i pružanje podrške i savjetovanje roditeljima kako bi dijete bilo što uspješnije i napredak bolji.